clock

کنترل ساعت آنالوگ در VB.net می تواند ساعت سیستم را به صورت گرافیگی نشان دهد. این کنترل به صورت اتوماتیک در حال کار کردن می باشد و نیازی به تنظیم خاص ندارد و تنها کافی است از Toolbox به پروژه درگ شود.
می توان رنگ های مختلفی به عقربه های ثانیه شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار نسبت داد. این کنترل شامل تمامی خواص و رویدادهای عمومی است و همچنین چندین property و event مخصوص به خود را دارد.

vb

Download دانلود کنترل
Download دانلود برنامه آموزشی


Visual Basic.NET

بازگشت
.com نمونه وبسایت های طراحی شده .ir