کنترل تاریخ شمسی در ASP.net همانند DateTimePicker اما به صورت کاملا فارسی و با تقویم شمسی در ASP.NET کار می کند. با استفاده از این کنترل کاربر تاریخ شمسی مورد نظر خود را انتخاب می کند و تاریخ شمسی در TextBox مربوط به کنترل نمایش داده می شود تا برنامه نویس آنرا در یک متغیر string یا DateTime ذخیره کند.
این DLL همچنین می تواند یک DateTime را در خود ذخیره کند و با تبدیل تاریخ میلادی به شمسی آنرا به کاربران نمایش دهد. همچنین این کنترل CSS مربوط به خود را دارد و هر کس می تواند آنرا به سلیقه خود تغییر دهد. در ضمن این کنترل Validator مربوط به "تاریخ نامعتبر" را نیز دارد و نیز می توان Validator­های مختلفی را به TextBox کنترل نسبت داد.Download دانلود کنترل
Download دانلود برنامه آموزشی


انتخاب تاریخ


بازگشت
.com نمونه وبسایت های طراحی شده .ir