کنترل تاریخ شمسی در C#.NET همانند DateTimePicker می­ باشد که به صورت کاملا فارسی و با تقویم شمسی کار می­ کند. با استفاده از این کنترل کاربر می­ تواند تاریخ شمسی مورد نظر خود را انتخاب کند تا برنامه­ نویس آنرا در یک متغیر DateTime ذخیره کند.
این DLL همچنین می­ تواند یک DateTime را در خود ذخیره کند و با تبدیل تاریخ میلادی به شمسی آنرا به کاربران نمایش دهد. از دیگر قابلیت می­ توان به Themeهای مختلف آن اشاره کرد.Download دانلود کنترل نسخه 1.9 Download دانلود کنترل نسخه 2.1 Download دانلود کنترل نسخه 2.5
Download دانلود برنامه آموزشی نسخه 1.9 Download دانلود برنامه آموزشی نسخه 2.1 Download دانلود برنامه آموزشی نسخه 2.5
Download خرید و دانلود سورس کد نسخه 1.9 Download خرید و دانلود سورس کد نسخه 2.1 Download خرید و دانلود سورس کد نسخه 2.5
بازگشت
.com نمونه وبسایت های طراحی شده .ir