Numbers
تبدیل آنلاین اعداد انگلیسی به اعداد فارسی و عربی و بلعکس

اعداد انگلیسی: اعداد فارسی:


اعداد انگلیسی: اعداد عربی:


اعداد انگلیسی، فارسی و عربی

هر کاراکتر در کامپیوتر دارای یک کد اسکی (ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchange) است. هر کد اسکی یک بایت که دارای ۸ بیت هست را اشغال می کند. پس در نتیجه در کامپیوتر از ۱۲۸ = ۸ ^ ۲ کاراکتر می توان استفاده نمود.
مسلما این کاراکتر ها تمام زبان ها و علائم را پوشش نمی دهند. در دنیا زبان های مختلفی وجود دارد که با این ۱۲۸ کاراکتر نمی توان همه آن ها را پوشش داد. به همین خاطر از استاندارد یونیکد (UniCode) برای استفاده از کاراکتر ها استفاده می شود. استاندارد یونیکد برای هر کاراکتر از ۲ بایت = ۱۶ بیت استفاده می کند. به عبارت دیگر در یونیکد می توان از ۶۵۵۳۶ = ۱۶ ^ ۲ کاراکتر استفاده کرد. اما عملا تعداد بسیاری از اندازه این ۱۶ بیت استفاده نمی شود.
کد اسکی و یونیکد کاراکترهای انگلیسی با هم برابر هستند. در بسیاری از برنامه ها٬ خواهان این هستیم که اعداد به فارسی نمایش داده شوند تا به انگلیسی، مخصوصا در برنامه های حسابداری. به همین علت با یک جمع ساده می توان هر عدد انگلیسی را به عدد فارسی تبدیل کرد. برای نمایش اعداد به شکل فارسی می بایست شماره اسکی عدد انگلیسی را با 1728 جمع کنیم و برای نمایش اعداد به شکل عربی می بایست شماره اسکی عدد انگلیسی را با 1584 جمع کنیم.
لیست اعداد انگلیسی، فارسی و عربی به همراه یونیکد اعداد فارسی در HTML در جدول زیر آمده است:

یونیکد اعداد فارسی یونیکد اعداد عربی یونیکد اعداد انگلیسی اعداد فارسی اعداد عربی اعداد انگلیسی
۰ ٠ 0 ٠ ٠ 0
۱ ١ 1 ١ ١ 1
۲ ٢ 2 ٢ ٢ 2
۳ ٣ 3 ٣ ٣ 3
۴ ٤ 4 ۴ ٤ 4
۵ ٥ 5 ۵ ٥ 5
۶ ٦ 6 ۶ ٦ 6
۷ ٧ 7 ٧ ٧ 7
۸ ٨ 8 ٨ ٨ 8
۹ ٩ 9 ٩ ٩ 9


news paper program
android website avr


بازگشت
Bourse AccPlusServer Shift